Strona główna

To jest strona główna.

Baza danych jest przywracana o pełnych godzinach.

W systemie są dostępni następujący użytkownicy:

nazwahasłopoziom dostępu
administratoradmin14
administrator2admin14
administrator3admin14
franciszek3poziom33
katarzyna3poziom33
zbigniew2poziom22
maria1poziom11
mateusz1poziom11